اسامی مدال آوران و کاندیدهای قهرمانی نخستین دوره جایزه بزرگ اندیشمند فردا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 اسامی مدال آوران و کاندیدهای قهرمانی نخستین دوره جایزه بزرگ اندیشمند فردا (Andishmand Prize) به شرح زیر اعلام می گردد:

دانلود فایل